Adres

Kantooradres Shantykoor Albatros en tevens het adres voor inlichtingen en/of reserveringen:

A.Hilkemeyer,
Icarusstraat 89,
3054 PP Rotterdam.

Telelefoon: 010-4653559
Mobielnr. : 06 553 639 10
E-mail: a.hilkemeyer@kpnplanet.nl

ING-rekening t.n.v. Shantykoor Albatros Rotterdam
NL89 INGB 0005779230

Kamer van Koophandel:
inschrijvingsnummer 24322866